ועדת אתיקה

הגשת פנייה לוועדת אתיקה ע"י מטופלים וכלל הציבור

 

 פנייה לוועדת האתיקה תוגש ע"י מטפל, מטופל, בן משפחה או ידיד קרוב של המטופל או בידי כל אדם בעל עניין. פנייה לוועדה ע"י מטופל יכולה להיות באמצעותו או באמצעות בא כוחו.

 

לצורך פנייה לוועדת אתיקה בכל נושא יש לפנות לממונה על פניות הציבור באמצעות תיבת פניות הציבור, המוצבת בכל מחלקה, או באמצעות אתר המרכז הרפואי ב"צור קשר" .

 

הפניה תועבר למזכיר/ת ועדת האתיקה, לפורום האתי של המרכז הרפואי וכן לסגן.ית מנהל המרכז הרפואי.

עבור לתוכן העמוד