חופש המידע 2016

חופש המידע - נתונים לדו"ח השנתי 2016      

             

 •  מבנה הרשות ותרשים ארגוני

תרשים ארגוני

      הנהלה

       ♦  מנהלת הסיעוד

       מחלקות

       פרא-רפואי – שירות פסיכולוגי השירות הסוציאלי ריפוי בעיסוק


 בעלי תפקידים בכירים, ראשי אגפים ומנהלי יחידות.

 

 

 • דרכי התקשרות-
  המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל - רח' האלה 17, טירת כרמל
  מיון: 04-8559267
  מרכזייה: 04-8559222
  פקס: 04-8559759
  צור קשר

 

 • ממונה על העמדת מידע לציבור

ü      המחלקה לרשומות רפואיות מספקת מידע ומסמכים רפואיים בהתאם לחוק טיפול בחולי נפש,

              התשנ"א – 1991 וחוק זכויות החולה, התשנ"ו – 1996.

ü      נוהל תשלום אגרות בבקשות בהתאם לחוק חופש המידע-

 

http://www.justice.gov.il/Units/YechidatChofeshHameyda/GlobalDocs/Nohal11.pdf

 

ü      הממונה על העמדת מידע לציבור:

לכבוד עו"ס תמר לוי
בטלפון 04-8559237
בפקס 04-8559216

ü      לפתיחת בקשה באתר היחידה לחופש המידע http://foi.gov.il

 

  

 • פניות הציבור - (נציב פניות ותלונות הציבור, באמצעות הטלפון/פקס/דוא"ל)   

 

 

 •  פניות הציבור לקבלת מידע בהנחיות המנהליות במקומות ובמועדים:

  
     
א. נהלי משרד הבריאות המפורסמים באתר משרד הבריאות בכתובת: WWW.OLD.HEALTH.GOV.IL
      ב. אתר המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל בכתובת: www.tiratcarmel-med.org.il •    מאגרי מידע הרשומים אצל מאגרי המידע לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

·          מאגר קליני – מחזיק מידע בנוגע למטופלים, כולל התחשבנות.

 

·          מאגר אדמיניסטרטיבי – כולל מידע לניהול בית החולים כמו ניהול ספקים, ניהול מסמכים וכיו"ב.

 

·          מאגר כ"א – מידע על עובדי בית החולים, כולל נוכחות, שכר, תיק עובד.

 

 

 •  קרנות ומלגות במימון הרשות - לא קיים .
 • תמיכות שהעניקה הרשות למוסדות ציבור בשנה החולפת - לא קיים.
 • רשימת החוקים שהשר העומד בראש המשרד ממונה על ביצועם - לא קיים.
 • הרשויות הציבוריות והתאגידים שהרשות אחראית על תחומי פעילותם - לא קיים.

  

עבור לתוכן העמוד