2020

 

דין וחשבון שנתי לפי חוק חופש המידע לשנת 2020

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל

 

1.       פירוט מבנה המרכז הרפואי, אגפיו, יחידותיו ויחידות הסמך שלו; שמות בעלי תפקידים בכירים, העומדים בראש אגפים, יחידות סמך המרכז הרפואי (למשל: תאגיד).

תרשים מבנה ארגוני:

תרשים ארגוני

 

הנהלת המרכז הרפואי:

תפקיד

שם

מנהל/ת המרכז הרפואי

ד"ר איל פרוכטר

סגן/ית מנהל/ת המרכז הרפואי

ד"ר שרה חברון

מנהל/ת הסיעוד

טל דרורי

מנהל/ת אדמיניסטרטיבי/ית

דלית כץ - סולברג

מנהל/ת כספים

אביב סלע

מנהל/ת משאבי אנוש

אורן גולן

 

מחלקות במרכז הרפואי:

שם המחלקה

שם מנהל/ת המחלקה

מחלקה 2

ד"ר רוני ומוש

מחלקה 4

ד"ר נעמי הויזפטר

מחלקה 5א

ד"ר אנטולי קריינין

מחלקה 6א

ד"ר ילנה ויטנברג

מחלקה 6ב

ד"ר דיאנה שסטקוב

מחלקה 8

פרופ' מיכאל פוירובסקי

מחלקת נוער

ד"ר אנטולי קוסוב

 

יחידות במרכז הרפואי: לחץ כאן.

2.       תיאור תחומי האחריות של המרכז הרפואי: לחץ כאן.


 

 

3.       מענה של המרכז הרפואי ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

מען למכתבים

טלפון

אתר אינטרנט

רח' האלה 17, טירת כרמל

מיון: 04-8559267

מרכזייה: 04-8559222

פקס: 04-8559759

 

אתר המרכז הרפואי מעלה הכרמל

צור קשר

 

מענה של המרכז הרפואי

שם בעל התפקיד

טלפון

אימייל

הממונה על העמדת מידע לציבור בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

טליה בן אבי - שטיינברג

 

[email protected]

 

פניות הציבור

ליאת בראונר

04-8559732

[email protected]

 

4.       לגבי יחידות במרכז הרפואי, הנותנים שירות לאזרח – פרישתן הגיאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות:

אתר

מען למכתבים

טלפון

פקס

מרפאת חוץ – מרפאת מבוגרים

רח' האלה 17 טירת כרמל

04-8559222

04-8559714

מרפאת ילדים ונוער – אחד העם חיפה

רח' אחד העם 7 חיפה

04-8626402

04-8672702

 

 

5.       סקירת עיקרי פעילות המרכז הרפואי בשנת -2020:

·         מספר מיטות:

233 מיטות

·         קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי:

הכשרת צוותים בדה – אסקלציה, סדנאות תחקירי אירועים וכמעט אירועים, והפקת לקחים, שיתוף מדדי איכות ברמה מחלקתית.

·         יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז:

בשנת 2020 מונתה מנהלת שירות שתפקידה לפעול למען יצירת חווית מטופל מיטבית. העלאת מודעות בקרב הצוותים במחלקה לשיתוף המטופל ומשפחתו בקבלת החלטות ותוכנית הטיפול, שימת דגש על צרכי המטופלים באמצעות עריכת סקרים, שאלונים וכו'.

שילוב פרויקטים להעצמת המטופל (לדוג' פרויקט 4X4) , הנגשת מידע בשפת האם למטופל, וכד'

·         פיתוח, קידום וחיזוק התשתית הניהולית:

הגברת הדיגיטציה בתחום ה – BI   הארגוני לטיוב הניהול וקבלת החלטות ניהוליות.

·         טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים:

העשרה והכשרה לשימור ופיתוח הסקטורים השונים במרכז הרפואי – כפוף למגבלות תקציב.

·         פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות:

פתיחת שני מבנים חדשים ומרווחים לשתי מחלקות אשפוז.

·         קידום חדשנות ומחקר:

שימוש בכלים חדשניים בתחום הדיגיטציה ברפואה בשיתוף האגף לחדשנות בחטיבת המרכזיים הרפואיים לשמירת רצף טיפולי.

ועדת הלסינקי מוסדית.

 

6.       סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית – 2021:

·         קידום איכות הרפואה ובטיחות הטיפול הרפואי:

(1)   מחלקות מתמחות המותאמות לצרכי המטופלים.

(2)   ביצוע בקרות מניעת זיהומים בכלל המחלקות ויחידות הטיפול בבית החולים.

(3)   העלאת שיעור ההתייעצויות עם רופא פנימאי לפני מתן אנטיביוטיקה והעלאת שיעור הדיווחים על שימוש באנטיביוטיקה על ידי הרופאים.

·         יצירת חוויית מטופל מצוינת, אנושית ושוויונית המציבה את המטופל כאדם במרכז:

(1)   ביצוע סקר שביעות רצון משתחררים.

(2)   איתור פערים לשיפור איכות השרות על פי תוצאות הסקר ו/ או זיהוי תהליכים שדורשים התערבות בפניות הציבור.

(3)   הרחבת תכנית פעילות הפנאי למטופלים.

(4)   התרת שימוש פלאפונים אישיים למטופלים בכלל המחלקות.

·         טיפוח, שימור והעצמת ההון האנושי במרכזים הרפואיים:

(1)   בחינת חיבור מעלה הכרמל עם בי"ח רמב"ם באספקט ההון האנושי.

(2)   ביצוע כלל ההדרכות החובה לעובדי בית החולים באמצעות מערכת הפורטל הארגוני.

(3)   הגדרת תכנית התמחות מוסדרת למתמחים ברפואה.

 

 

·         פיתוח, קידום וחיזוק התשתיות הפיזיות והכלכליות:

(1)   פתיחת שני מבנים חדשים ומרווחים לשתי מחלקות אשפוז.

(2)   בחינת פתיחת מחלקה המתמחה בתחום ההסתכלויות.

 

·         קידום חדשנות ומחקר:

(1)   הקמת מערכת לצורך שמירה על הרצף הטיפולי למטופלי המרכז הרפואי מרגע שחרורם ועד לקליטתם במערך האמבולטורי ובקהילה.

(2)   הסדרת פעילות ועדת הלסינקי מוסדית.

 

7.       תקציב המרכז הרפואי בשנה החולפת: לחץ כאן.

8.       פירוט הוצאותיו של המרכז הרפואי בשנה החולפת לפי סעיפי התקציב: לחץ כאן.

9.       תקציב המרכז הרפואי  לשנה הנוכחית: לחץ כאן.

10.   רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהמרכז הרפואי פרסם בשנה החולפת: לחץ כאן.

11.   המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המנהליות הכתובות שלפיהן פועל המרכז הרפואי כאמור בסעיף 6 לחוק:

המרכז הרפואי פועל כנגזר מהנחיות ונהלי משרד הבריאות הבאים לידי ביטוי,  בין היתר בחוזרי מנכ"ל משרד הבריאות. נהלים וחוזרים אלה מפורסמים באתר האינטרנט הרשמי של משרד הבריאות - לאתר משרד הבריאות לחץ כאן.

 

12.   תיאור ומטרות של מאגרי המידע של המרכז הרפואי, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א- 1981:

·         מאגר קליני – מחזיק מידע בנוגע למטופלים, כולל התחשבנות.

·         מאגר אדמיניסטרטיבי – מאגר ספקים.

·         מאגר כ"א – מידע על עובדי בית החולים, כולל נוכחות, שכר, תיק עובד.

13.   קרנות ומלגות שבמימון המרכז הרפואי:

אין.

14.   תמיכות שנתן המרכז הרפואי למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם:

אין.

 

עבור לתוכן העמוד