2018

דוח שנתי לשנת 2018 לפי חוק חופש המידע - מעלה הכרמל – המרכז הרפואי לבריאות הנפש

 

1.       פירוט מבנה הרשות, אגפיה, יחידותיה ויחידות הסמך שלה; שמות בעלי תפקידים בכירים העומדים בראש אגפים, יחידות סמך הרשות:

·          הנהלה

·         תרשים ארגוני

·         מנהלת הסיעוד

·          מחלקות

·         פרא-רפואי – שירות פסיכולוגי – השירות הסוציאלי – ריפוי בעיסוק

·          בעלי תפקידים בכירים, ראשי אגפים ומנהלי יחידות.

 

2.       תיאור תחומי האחריות של הרשות הציבורית:

http://www.tiratcarmel-med.org.il/?CategoryID=178&ArticleID=79

 

3.       מענה של הרשות הציבורית ודרכי ההתקשרות עמה, לרבות מעניהם של הממונה לפי סעיף 3 לחוק ושל בעלי תפקידים אחרים שתפקידם טיפול בפניות הציבור, ודרכי ההתקשרות עמם:

המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל - רח' האלה 17, טירת כרמל
מיון: 04-8559267

מרכזייה: 04-8559222

פקס: 04-8559759

צור קשר

 

ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חוק חופש המידע בחטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים
גב' טליה בן אבי – שטיינברג
כתובת מייל: 
[email protected]
טלפון: 02-5082535
להגשת בקשה למידע לחץ כאן:
https://foi.gov.il/he/inforequest

פניות הציבור - (נציב פניות ותלונות הציבור, באמצעות הטלפון/פקס/דוא"ל)   

 

4.       לגבי יחידות ברשות הציבורית, הנותנים שירות לאזרח – פרישתן הגאוגרפית, וכן מענים ודרכי ההתקשרות עם כל סניפי היחידות:

http://www.tiratcarmel-med.org.il/?CategoryID=178&ArticleID=79

 

5.       סקירת עיקרי פעילות הרשות הציבורית בשנה החולפת:

http://www.tiratcarmel-med.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=88

6.       סקירת עיקרי הפעולות המתוכננות לשנה הנוכחית:

http://www.tiratcarmel-med.org.il/?CategoryID=198&ArticleID=88

7.       רשימת חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות הציבורית פרסמה בשנה החולפת:

http://www.tiratcarmel-med.org.il/?CategoryID=176

8.       המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות המינהליות הכתובות שלפיהן פועלת הרשות הציבורית כאמור בסעיף 6 לחוק:

·         נהלי משרד הבריאות המפורסמים באתר משרד הבריאות בכתובת:

WWW.OLD.HEALTH.GOV.IL 

·         אתר המרכז לבריאות הנפש מעלה הכרמל בכתובת:

שגיאה! ההפניה להיפר-קישור אינה חוקית.

9.       תיאור ומטרות של מאגרי המידע של הרשות הציבורית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981:

·         מאגר קליני – מחזיק מידע בנוגע למטופלים, כולל התחשבנות.

·         מאגר אדמיניסטרטיבי – מאגר ספקים.

·         מאגר כ"א – מידע על עובדי בית החולים, כולל נוכחות, שכר, תיק עובד.

10.   קרנות ומלגות שבמימון הרשות הציבורית: אין.

11.   תמיכות שנתנה הרשות הציבורית למוסדות ציבור בשנה החולפת, לרבות פירוט שמותיהם של המוסדות והיקף התמיכה שניתן לכל אחד מהם: אין.

    

 

 

עבור לתוכן העמוד