הממונה על העמדת מידע לציבור

ü       הממונה על העמדת מידע לציבור על פי חוק חופש המידע:

       יניב בן דוד,  סגן מנהל אדמיניסטרטיבי
  באמצעות דוא"ל  -
[email protected]

         או בטלפון : 04-8559212

ü      לפתיחת בקשה באתר היחידה לחופש המידעhttp://foi.gov.il

עבור לתוכן העמוד