סל שיקום

סל שיקום הוא סל שירותים שהוגדר בחוק לשיקום נכי נפש בקהילה התש"ס 2000, ונמצא באחריות המחלקה לשיקום נכי נפש בקהילה, בשירותי בריאות הנפש של משרד הבריאות. סל השיקום מקנה לנפגע הנפש סל שירותים תוך שימת דגש על שיקומו של נפגע הנפש בקהילה ולא בתוך מסגרת האשפוז. כמו כן מגדיר החוק  את התהליך שעל החולה לעבור על מנת לקבל שירותים אלו לצורך שיקומו בתחומים השונים: תעסוקה, דיור, השלמת השכלה, חברה ופנאי, ייעוץ, הדרכה והנחיה למשפחות, טיפול שיניים ותיאום טיפול.  
 
מי זכאי לסיוע זה:
  • תושב/ת ישראל
  • מעל גיל 18
  • סובל/ת מנכות נפשית בשיעור 40% ומעלה עפ"י קביעת המוסד לביטוח לאומי, בסעיפי ליקוי נפשי. 
כיצד נקבעת תכנית השיקום:
מטופל העומד בקריטריונים לעיל, זכאי לפנות אל אחד מאנשי הצוות המטפל (רופא, עובד סוציאלי, פסיכולוג, איש סיעוד) ולהודיע לו על בקשתו להופיע בפני ועדת סל שיקום, כדי שזו תקבע עבורו תכנית שיקום. לחילופין, הצוות המטפל יכול לפנות אל המטופל ולהציע לו סיוע רלוונטי במסגרת סל השיקום. במחלקות האשפוז ובמרפאות החוץ פניות אלה מנותבות אל העובד סוציאלי האמון על תחום השיקום הפסיכו-סוציאלי, ואשר יחד עם המטופל מכין את הטפסים הנדרשים. הבקשה מועברת אל רכזת השיקום המחוזית במשרד הבריאות, ותוך זמן קצר נקבע דיון בוועדת סל שיקום מחוזית.
 
ועדת השיקום המחוזית:
ועדה זו מורכבת משלושה אנשי מקצוע: פסיכיאטר, עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק או פסיכולוג (לפחות שניים מביניהם מתחומים שונים). הוועדה מזמינה את המטופל לדיון על מנת לבחון ולאשר את תכנית השיקום שאותה ביקש המטופל. ניתן לצרף לדיון בני משפחה או גורמים קרובים אחרים עפ"י בקשת המטופל. 
 
מה כוללת תכנית השיקום: 
ועדת השיקום המחוזית מוסמכת לבנות תכנית שיקום בהתאם להעדפות המטופל במגוון תחומים: 
 
תעסוקה - תכנית השיקום תכלול שירותי אבחון והכשרה, סיוע בשילוב בשוק העבודה ע"י הפנייה לתעסוקה נתמכת (עבודה בשוק החופשי בליווי אנשי מקצוע), השתלבות במפעל מוגן, הפניה למפעל מוגן (שיקומי) או במועדון תעסוקתי.
 
דיור - בקהילה קיים רצף שיקומי בתחום הדיור, החל מהוסטל/ קהילה תומכת ועד לתכניות דיור נתמך וליווי בדיור. בנוסף, ניתן להציע למשתקם שירותי סומכות וחונכות.
 
הוסטל/ קהילה תומכת תיאור כללי: ההוסטל בנוי מבית דירות או בית מרכזי וסביבו דירות במרחק הליכה. ההוסטל כולל צוות טיפולי רחב המורכב ממנהל/ת המסגרת, עובד/ת סוציאלי/ת, אב/אם בית, אח/אחות פסיכיאטרי/ת, מדריך/ת בישול ומדריכי שיקום.  
המעקב הפסיכיאטרי ניתן לדיירי ההוסטל במרפאות לבריאות הנפש בקהילה.
הצוות בונה לכל משתקם תכנית שיקום אישית המותאמת לצרכיו, יכולותיו ורצונותיו,
בשיתוף עימו וברוח גישת ההחלמה, המאפשרת לאדם לקדם תחומים משמעותיים עבורו.
 
 
ליווי בדיור: משתקמים ברמת עצמאות גבוהה יותר הזקוקים לליווי פחות צמוד במימוש
תכנית השיקום שלהם, יקבלו ליווי של מדריך ואיש מקצוע, עד להיקף של שעתיים בשבוע.
  • הערה: כיום, הליווי מתאפשר בדירה בבעלות המשתקם, בדירה שכורה, או בדיור ציבורי וגם לאדם המתגורר עם בני משפחתו.
דיור נתמך: מסגרת שיקומית ייחודית בה המשתקמים חיים באופן עצמאי בקהילה בדירות יחידים או  בדירות עם מספר שותפים. הדיירים מנהלים בעצמם את ביתם ומשתמשים בשירותי הקהילה: קופ"ח, בנק, קניות ותעסוקת שעות הפנאי. במסגרת תכנית דיור מוגן, מקבל כל דייר ליווי טיפולי מתמשך ע"י צוות רב מקצועי: מדריך שיקומי ועובד סוציאלי המגיעים לביקורים בדירות על פי תכנית מסודרת וקבועה, בהיקף של עד 5 שעות שבועיות. לכל דייר מותאמת תכנית שיקומית הכוללת יעדים על פיהם הוא מתפתח. מדי מס' חודשים, או עפ"י בקשת המשתקם, מתבצעת הערכת מצב בעקבותיה מגבשים מחדש את היעדים השיקומיים בהתאם לרצונות ולכוחות של המשתקם.
  
חונכות: מפגש דו שבועי עם חונך, המגיע אל ביתו של המשתקם/ת, ומסייע לו בפיתוח מיומנויות חברתיות. לדוגמא: היכרות עם מקומות פנאי ובילוי, סיוע במציאת תחומי עניין אישיים, סיוע בהתנהלות מול מוסדות בקהילה ועוד.
 
סומכות: סיוע דו-שבועי בתחומי אחזקת הבית כגון בישול/ניקיונות ועוד, הניתן ע"י מדריכה מיומנת המגיעה אל ביתו של המשתקם/ת, תוך מתן דגש על התפקוד.
ועדת סל השיקום מאשרת למטופל עפ"י צרכיו ויכולותיו התפקודיות, מסגרת דיור המתאימה לו. בסיס התפיסה השיקומית הוא דינאמי ואופטימי, כלומר כל מסגרת מגורים מהווה שלב מכין למסגרת הבאה המתקדמת והעצמאית יותר ואיננה פתרון קבוע.
 
השלמת השכלה: התוכנית כוללת הפנייה להשלמת השכלה יסודית או תיכונית, קורס עברית וקורס מחשבים.
השכלה אקדמאית נתמכת: שירות הניתן במסגרת מוסדות אקדמאיים, הכולל ליווי של חונך בתחום הלימודי, בהיקף של 3 שעות שבועיות. מטרת השירות היא להנגיש את חווית הלמידה למשתקם וללוות אותו בשלושה תחומים עיקריים: מיומנויות למידה, תחום חברתי והתמודדות עם דרישות אקדמיות.
מכינת "אשנב": זוהי מכינה קדם אקדמית המיועדת למשתקמים שלא השלימו את בחינות הבגרות וזקוקים לליווי לשם פיתוח כישורי למידה. המכינה מתקיימת פעמיים בשנה במכללה למנהל בחיפה, ומלווה מקצועית על ידי מחלקת השיקום במוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות, חברת "אשנב" והמכללה למנהל.
    
חברה ופנאי: התכנית יכולה לכלול הפניה למועדונים חברתיים במסגרות רגילות ומיוחדות הן לבילוי והן לצורך הקניית מיומנויות חברתיות בשעות הפנאי.
"אתגרים": תכנית המאפשרת למשתקמים לעסוק בפעילות אתגרית מגוונת בליווי מדריך. המטרה בפעילות זו היא חיזוק הביטחון העצמי והאמונה ביכולתו של המשתקם להתמודד עם תחומים נוספים בחייו.
"מפעלות": זוהי קבוצת כדורגל המיועדת למשתקמים בעלי רקע וכישורים בתחום ספורט הכדורגל. קיימות שתי קבוצות באזור חיפה והקריות המלוות על ידי מאמנים מקצועיים ואנשי מקצוע מתחום השיקום. שחקנים המתגלים כבעלי כישורים, יוכלו להשתלב בהמשך בקורס מאמנים מטעם התכנית.
"קלאב האוס": מועדון חברים המסייע בפיתוח כישורי חיים ומיומנויות בתחום התעסוקה והפנאי. משתקמים אשר משולבים במסגרות תעסוקה שונות בשעות הבוקר, יכולים להשתלב ב"קלאב האוס" כמועדון חברתי בלבד.
 
סיוע להצטיידות ראשונית: לאחר השתלבות המשתקם בתכנית השיקומית הוא יכול לקבל סיוע להצטיידות ראשונית בדירתו, בתנאי שקיים קשר ישיר בין הסיוע הניתן לבין תכנית השיקום שנבנתה. הפנייה תעשה על ידי מתאם הטיפול או העובד המקצועי במסגרת השיקום בה משולב המשתקם. הסיוע יינתן אחת לחמש שנים.
 
שונות: ניתן לקבל במסגרת תכנית השיקום, הפניה לטיפולי שיניים וסיוע במימונם. כמו כן ניתן לאשר לבני משפחה של נפגע נפש ייעוץ והדרכה בנושא ההתמודדות עם מחלת הנפש והשלכותיה.
 
תיאום טיפול: ועדת השיקום יכולה למנות איש מקצוע מתחומי בריאות הנפש, שיהיה אחראי ליישומם של כל השירותים הניתנים במסגרת התכנית ולתיאום ביניהם.
 
שינויים בתכנית השיקום: וועדת השיקום המחוזית תעיין מחדש בתכנית השיקום מדי 6 חודשים.  המטופל או גורם מטעמו (משפחה, מטפל) רשאי לפנות לוועדה בכל עת, בבקשה לשנות את התכנית. 
 
ערר על החלטתה של וועדת השיקום המחוזית:
מועמד לשיקום אשר מסיבה כלשהי אינו שבע רצון מהחלטות הוועדה, יוכל לפנות אל וועדת ערר מחוזית בתוך 45 יום מיום קבלת ההחלטה של הוועדה בה נדונו בקשותיו. וועדת הערר חייבת לדון בערר בתוך 60 יום מיום הגשתו. 
 
  • בתחום התעסוקה קיימת, בנוסף לסל השיקום, אפשרות לסיוע בהשמה לעבודה בשוק החופשי באמצעות מחלקת השיקום של המוסד לביטוח לאומי (השירות ניתן רק לבעלי נכות נפשית).
עבור לתוכן העמוד