תפקיד הממונה למניעת גזענות על פי החלטת ממשלה מספר 1958 מיום 1.8.2016:

תפקיד הממונה למניעת גזענות על פי החלטת ממשלה מספר 1958 מיום 1.8.2016:

 

  • להוות כתובת משרדית להגשת תלונות בנושא גזענות הן מעובדים והן ממקבלי שירות, ולהעבירן לטיפול הגורמים המוסמכים.
  • להוביל שינוי מדיניות בהקשר של מניעת גזענות ואפליה.
  • לקדם תרבות ארגונית שוויונית.
  • לרכז את פעולות המשרד בנושא מניעת גזענות.
  • לייעץ למנכ"ל בתחומים המקצועיים של מניעת גזענות.

 

 

להלן פרטי ההתקשרות עם הממונה למניעת גזענות במרכז:

 

חוה גואטה

כתובת דואר אלקטרוני:[email protected]

מספר טלפון במשרד: 04-8559208

 

 


הציבור מוזמן לדווח על תופעות אפליה על רקע גזעני.


לכל פונה שמורה גם הזכות לפנות לגורם מוסמך אחר לפי בחירתו, לרבות היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד