לאן לפנות במצבי מצוקה ?

מצבי מצוקה הם מצבי חירום הדורשים תגובה מיידית. כשאדם נמצא במצוקה נפשית קשה והוא איננו משתף פעולה, כדי לקבל עזרה יש ליזום התערבות ולמנוע מצבי סיכון חיים. יש לפנות לבקשת עזרה לגורמים המוסמכים בקהילה בהתאם למקרה ולהנחיות המפורטות להלן:

בדיקה כפויה דחופה
החוק לטיפול בחולי הנפש מאפשר להביא אדם לבדיקה בכפייה רק אם מתקיימים התנאים הבאים:

  • האדם חולה וכתוצאה ממחלתו פגום, במידה ניכרת, כושר שיפוטו או כושרו לביקורת המציאות.
  • החולה עלול לסכן את עצמו או את זולתו סיכון פיזי מיידי.
  • החולה מסרב להיבדק בידי פסיכיאטר.
  • בנוסף, יכול פסיכיאטר מחוזי להורות על בדיקה כפויה לא דחופה של אדם הסובל ממחלת נפש והנמצא במצב פסיכוטי, והוא עלול לסכן את עצמו או את זולתו, סיכון פיזי שאינו מיידי, ואשר כתוצאה ממנה יכולתו לדאוג לצרכיו הבסיסיים פגומה בצורה קשה, והוא גורם סבל נפשי חמור לזולת או פוגע פגיעה חמורה ברכוש.
למי פונים?
בית חולים פסיכיאטרי איננו מוסמך לשלוח צוות מטפל שיביא אנשים לבדיקה או אשפוז גם אם מדובר בחולים שהיו מאושפזים בעבר בבית החולים. כאשר יש סכנה של התנהגות אלימה של מטופל כלפי אנשים בסביבתו, או הפרעה קשה לסביבה יש להתקשר באופן מידי למשטרה (טל': 100). המשטרה רשאית לעצור את האדם או להביאו לבדיקה פסיכיאטרית (בגין הפרעה או סיכון הציבור ו/או עצמו).

פנייה למשטרה, במיוחד על ידי בן משפחה, כרוכה בלבטים רבים ובקושי רגשי מובן, אולם במקרים מסוימים היא עשויה להציל חיים. לכן מומלץ לא להסס ולא להשתהות.

במקרים שבהם האיום איננו מיידי, אולם עדיין נדרשת בדיקתו של החולה ע"י פסיכיאטר והחולה איננו משתף פעולה, יש לפנות ללשכת הפסיכיאטר המחוזי. הפנייה יכולה להיעשות על ידי רופא משפחה, עובדת סוציאלית, או באופן ישיר על ידי קרובי משפחה.

קרובי המשפחה מתבקשים לגבות את פנייתם הטלפונית גם בפקס, המפרט את פרטי המקרה ומנמק את בקשתם לבדיקה פסיכיאטרית כפויה.

ליצירת קשר עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי – מחוז חיפה:
טלפון: 04-8632934    פקס: 04-8632936

בקשה לביקור בית
כאפשרות ראשונה רצוי לנסות לשכנע את המטופל להגיע לבדיקה בחדר המיון של המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל. במקרים בהם המטופל מסרב לפנות לבדיקה פסיכיאטרית, ניתן לפנות לרופא המשפחה או לעובדת הסוציאלית בשירותי הבריאות/הרווחה הקהילתיים ולבקש ביקור בית.

בסמכות רופא המשפחה או העובדת הסוציאלית, לפנות לפסיכיאטר המחוזי ולבקש בדיקה פסיכיאטרית כפויה. כאשר הפסיכיאטר המחוזי מתרשם כי קיימת עילה להוצאת בדיקה כפויה, בסמכותו לשלוח צוות מאשפז להביא את החולה לבדיקה פסיכיאטרית.

אפשרות נוספת היא לשכנע את האדם שמסרב להתפנות לבית חולים פסיכיאטרי, להגיע לבית חולים כללי לבדיקה. בבית חולים כללי נמצא רופא פסיכיאטר שיאמוד את מצבו ולפי הצורך יפעל לאשפזו.

חדר המיון ב"מרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל" פועל 24 שעות ביממה. במצב שאין מענה בקהילה, ניתן להתקשר לחדר המיון להתייעצות בטלפון 04-8559267 
עבור לתוכן העמוד