מידע למתאשפז

מידע זה בא לענות על שאלות אשר מניסיוננו מטרידות לעיתים קרובות את המאושפזים ובני משפחותיהם. 
 

למכתבים ת.ד 9, רח' האלה 17 טירת כרמל 3911917
טלפונים:
מרכזיה 8559222 - 04
מיון 8559267 - 04
מרפאת מבוגרים 8559256 - 04
מרפאת ילדים  8559376 - 04
מחלקת יום לנוער 8559372 - 04

 

קבלה לאישפוז
 
למוסדנו מתקבלים לאשפוז באחת משלוש הדרכים הבאות:

 1. אשפוז מרצון - המטופל מגיע ביוזמתו, לבד, בסיוע אדם קרוב לו או מופנה ע"י גורם טיפולי אחר.
 2. אשפוז בכפיה (בהליך אזרחי)- המטופל מתאשפז בעקבות הוראת אשפוז של הפסיכיאטר המחוזי. על הוראת הפסיכיאטר המחוזי ניתן להגיש ערר לוועדה פסיכיאטרית מחוזית.
 3. אשפוז בכפיה (בהליך פלילי)- המטופל מתאשפז בעקבות צו של בית משפט.
   
  במהלך האשפוז לא יהיה הבדל במתן הטיפול הרפואי במסלולי הקבלה השונים, למעט ההבדלים שיצוינו בהמשך(המפורטים בחוקים). 

תהליך הקבלה

 1. פונה המגיע לחדר המיון, נבדק ע"י רופא אשר מעריך את מצבו הרפואי ומחליט אם יש צורך באשפוז. נבדק זכאי להיבדק בנוכחות מלווה, ובלבד שהמלווה לא יתערב בטיפול הרפואי כמפורט בחוק זכויות החולה.
 2. בתום הבדיקה, במידה והתקבלה החלטה על אשפוז, מתחיל תהליך הקבלה אשר במהלכו הצוות המטפל מראיין את המטופל ואת המלווה ועורך בדיקות ראשוניות.
 3. הסכמה לאשפוז - במידה וקיים צורך באשפוז והמטופל הביע הסכמתו לאשפוז, יחתום המטופל על טופס הסכמה.
 4. אם מתנגד המטופל לאשפוז, יבחן הרופא את מצבו הרפואי ויחליט על שחרור או פנייה לפסיכיאטר מחוזי להוצאת הוראת אשפוז.
 5. התקבלה החלטה על שחרור ממיון, יקבל  המטופל מכתב שחרור מחדר המיון הכולל המלצות להמשך טיפול.

זכויות וחובות למתאשפז
כל מטופל מקבל בקבלתו לאשפוז, טופס זכויות וחובות למתאשפז. כמו כן, בכל מחלקה מצוי המידע, תלוי על הקיר (במקום בולט). אחד מאנשי הצוות המטפל יסביר למטופל את עיקרי הדברים ויהיה נכון לענות על שאלות. במחלקה יקבל המטופל דף מידע המתייחס לנהלי המחלקה אליה התקבל.
 
החזקת כסף, דברי ערך וביגוד
המטופל רשאי להשתמש בכספו. אם ברשותו כספים, הם יופקדו בגזברות בית החולים. המטופל זכאי למשוך מכספו לפי צרכיו בתאום עם עובד סוציאלי.  דברי ערך איתם הגיע המטופל יופקדו בכספת במיון ויוחזרו למטופל לפי מצבו הרפואי או בשחרורו מאשפוז.
 

בבית החולים קיימים: קפיטריה, מכונות לרכישת חטיפים ושתייה, ובכל מחלקה יש טלפונים ציבוריים. בימים הראשונים על חלק מהמטופלים יהיה ללבוש בגדי ביה"ח, עד שהרופא יאשר ללבוש בגדים פרטיים.

 
קבלת מידע על המאושפז
ישנה הקפדה מירבית על סודיות רפואית. מידע יימסר רק למי שהמטופל מסכים לכך בכתב. אם המטופל אינו במצב המאפשר לו להביע הסכמה בכתב או סירוב, נהוג למסור על עצם האשפוז רק לבני המשפחה מדרגה ראשונה. ביה"ח מדווח על האשפוז למשרד הבריאות ולקופת החולים אליה שייך המטופל.
אם הרופא המטפל מעריך שקיימת מסוכנות של המטופל לעצמו או לסביבתו והינו נושא רישיון נהיגה או רישיון להחזקת נשק או רישיון טייס, הוא מדווח על כך לגורמים המוסמכים.
 
במחלקה
 
בכל מחלקה יקבל המטופל דף מידע הכולל מידע על צוות המחלקה והפעילות בה. כמו כן, ניתן למצוא (בד"כ באמצעות מודעה במקום בולט) פרטים על סדר יום, מסגרת טיפולית ופעילויות שונות הייחודיות למחלקה. הטיפול מבוסס על עבודת צוות רב מקצועי הכולל רופאים, צוות סיעודי, עובד סוציאלי, פסיכולוג, מרפא בעיסוק, ומטפלים נוספים. 
 

ביה"ח מעניק שרותי ייעוץ של רופא פנימי, נוירולוג, ורופא שיניים.
אדם המאושפז מקבל את שירותי הרפואה הנדרשים בתוך או מחוץ לביה"ח באמצעות קופות החולים ובתי החולים הכלליים באזור.
 
להלן פרטים כלליים הנוגעים למאושפזים בכל המחלקות.

 

שמירת דברי ערך וחפצים
הצוות בודק את כל החפצים שברשות המטופל ועוזר לו להחליט איזה מהם רצוי להפקיד במשרד הקבלה/קופת ביה"ח. בהתאם לסוג המחלקה, מופקדים חפצים הנחשבים למסוכנים.
 

חל איסור להכניס חפצים העלולים להוות סיכון כמו: כלי זכוכית, חפצים חדים, חגורות, מצתים וגפרורים, תרופות, וכד'.

יכולת להסתובב בחופשיות בשטח ביה"ח או מחוצה לו
כל יציאה מהמחלקה לשטח ביה"ח או מחוצה לו הינה באישור רופא בלבד. חל איסור על עזיבת המחלקה ו/או שטח בית החולים ללא אישור רופא.
בית החולים ימסור הודעה למשטרה במקרה שמטופל המאושפז בתוקף צו אשפוז, יעזוב את שטח ביה"ח ללא אישור רפואי וועדה פסיכיאטרית מחוזית.

העישון במחלקות בית החולים הינו אסור.
העישון באגף המוגן הינו בחצר המחלקה בלבד בליווי אנשי צוות ובשעות קבועות מראש.
חל איסור מוחלט על הזמנת משלוחי אוכל למטופלים באגף המוגן.

ניהול אורח חיים דתי
מטבח ביה"ח כשר בפיקוח הרבנות הראשית, כמו כן קיים בית כנסת. בשאלות או בקשות מיוחדות ניתן לפנות למשגיח הכשרות של ביה"ח באמצעות צוות המחלקה.
 
ביקורים
הצוות המטפל מעודד ביקורי משפחה ומכרים. במקרים מיוחדים מתוך שיקולים טיפוליים ישנה הנחייה רפואית על הגבלה, או אף איסור של מבקרים מסויימים, או הגבלת תדירות/משך הביקורים. לאגף מוגן יכנסו מבקרים מקרבה ראשונה או אחר משמעותי, על פי אישור רפואי.
  

חל איסור מוחלט על צילום בכל שטח בית החולים.
 

חופשות
לחופשה ערך טיפולי. חופשה מאשפוז תינתן באמצעות הוראה רפואית ובהתאם למצבו הרפואי של המטופל.
הצוות המטפל ייתן למטופל ולבני משפחתו הסבר על המטרה הטיפולית של החופשה. מי שמאושפז בתוקף צו אשפוז (שהוצא ע"י בית משפט) רשאי לצאת לחופשות רק עפ"י החלטה של ועדה פסיכיאטרית מחוזית וקבלת אישור ממנהל המחלקה.  
  

ביטוח לאומי
העובד הסוציאלי במחלקה יוכל לתת למטופל מידע והנחיות על זכויותיו וזכאותו לקבלת קצבת נכות מביטוח לאומי. קצבתו של מטופל המאושפז בבית החולים למעלה מ - 90 ימים וזכאי ל – 100% קצבת נכות מביטוח לאומי, קצבתו תחולק, כך ש - 80% מהקצבה תועבר לקופת חולים אליה הוא שייך. עם השחרור תעדכן קופת החולים את המוסד לביטוח לאומי אודות השחרור, כדי שהמטופל יוכל לקבל בהקדם את מלוא הקצבה.

 

מהלך הטיפול
הצוות המטפל רואה במטופל שותף פעיל בתוכנית הטיפול שלו. בהתאם למצבו ויכולותיו משתף אותו בטיפול ונותן מענה לשאלותיו. תוכנית הטיפול נקבעת על ידי צוות רב

מקצועי במחלקה בה מאושפז המטופל ומותאמת למצבו הרפואי.

 
בהתאם לחוק זכויות החולה, רשאי המטופל לפנות על חשבונו לקבלת חוות דעת נוספת של רופא או מטפל אחר, שאינו נמנה על צוות ביה"ח. היועץ החיצוני יוכל לקבל את תיקו הרפואי של המטופל, במידה והמטופל ייתן הסכמתו ויחתום על טופס ויתור סודיות רפואית.  חוות הדעת של היועץ הינה בגדר המלצה בלבד, ואינה מחייבת את בית החולים.

 

קשר עם בני המשפחה
למשפחת המטופל חשיבות רבה להצלחת הטיפול במטופל ושיקומו. המשפחה הינה חלק בלתי נפרד מהטיפול ועל כן מעניק הצוות הרפואי הדרכה למשפחה ומקיים תקשורת עימה בעניינים הקשורים לאשפוז ולטיפול, באופן רציף עד לחזרתו של המטופל לקהילה. ברוב המחלקות ימי קבלת קהל המיועדים לבני משפחה. רצוי לתאם מראש את המפגשים עם הרופאים ואנשי הצוות הנוספים.
 
קבלת טיפול רפואי, קבלה לאשפוז, והטיפול בבית החולים, מותנים בהסכמת המטופל, אלא אם כן אושפז בכפיה על פי כל דין, בתוקף צו של בית משפט או בתוקף הוראת אשפוז של הפסיכיאטר המחוזי.

 
כל עוד המטופל מאושפז בהסכמתו, טיפול, למעט טיפול חירום, יינתן לו רק בהסכמתו.

 

לטיפולים מיוחדים, ככל שיזדקק המטופל יתבקש לתת הסכמתו בנפרד.
 

אם מסרב המטופל לקבל טיפול רפואי שהמליץ עליו הצוות המטפל או לשתף פעולה עם תוכנית טיפול שנקבעה, ניתן יהיה לשחררו מן האשפוז או – אם התמלאו התנאים לכך- לבקש הוראה לאשפוז  כפוי ולטיפול ללא הסכמה.

 
אושפז המטופל בתוקף צו אשפוז של בית משפט או בהוראת הפסיכיאטר מחוזי, הטיפול בו יהיה לפי מצבו הרפואי ויינתן גם ללא הסכמתו: טיפולים מיוחדים שמפורטים בתקנות טיפול בחולי נפש, התשנ"ב 1992 יינתנו רק בהתאם להוראות שבתקנות האמורות.

ממונה על פניות הציבור
אחראי פניות הציבור הינו אדם שמונה על פי חוק זכויות החולה ע"י מנהל המוסד הרפואי, במטרה לאפשר קבלת פניות מקהל המטופלים ומהציבור הרחב לגבי שאלות המתעוררות בנושא הסדרי העבודה והתנהלות צוות ביה"ח וקיום זכויות המטופל במוסד. אחראי הפניות הינו נציגו של מנהל ביה"ח שקשוב לפניות הציבור. בבית החולים מונתה וועדה לטיפול בפניות הציבור וחווית המטופל. לפרטים אודות הפניה ראה לשונית – "פניות הציבור" באתר האינטרנט של המרכז הרפואי.
 
מחקרים רפואיים
במרכז הרפואי מתבצעים ניסויים על פי החוק ונהלי משרד הבריאות. מטופל אינו חייב להשתתף במחקרים רפואיים. מטופל יקבל הסבר מפורט על המחקר, ההשתתפות בו והשלכותיו. במידה ויביע הסכמתו להשתתף במחקר יחתום על טופס הסכמה. 
 
שחרור מבית החולים
השחרור מבית החולים מבוסס על התוכנית השיקומית שנעשית במהלך האשפוז. השחרור מתוכנן מראש, ונעשה לאחר הכנת המטופל ומשפחתו לכך ובמידת האפשר בשיתוף גורמים בקהילה.
 

אדם שאושפז בהסכמה, רשאי לבקש את שחרורו בכתב בכל עת. מנהל המחלקה ישחרר את המטופל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ- 48 שעות ממועד בקשתו, אלא אם כן מתקיימים התנאים לאשפוז בכפיה, אז יפנה מנהל המחלקה או מי מטעמו לפסיכיאטר המחוזי להוצאת הוראת אשפוז.
 
תהליך השחרור
חולה המשתחרר מאשפוז יקבל מכתב שחרור המיועד לרופא המשפחה ובו יפורטו המלצות להמשך טיפול ומרשמי תרופות.
בעת השחרור יש לזכור לקבל את חפצי הערך והכסף שהופקדו בביה"ח.

 

מעקב פסיכיאטרי לאחר השחרור
ברוב המקרים עם השחרור ממליץ הרופא המטפל על המשך מעקב פסיכיאטרי ובתאום עם המטופל מתקבלת החלטה על מקום ומסגרת המעקב. ידוע כי התמדה במעקב והקפדה של נטילת הטיפול התרופתי המומלץ, מקטינים את האפשרות של החמרה במצב הנפשי ואת הצורך באשפוז חוזר. במידה והמעקב הרפואי יתבצע במרפאות החוץ של ביה"ח, הפגישה הראשונה היא לרוב עם מי שהיה הרופא המטפל במחלקה.

 
הרופא המטפל בעת השחרור, ישקול לפנות לפסיכיאטר המחוזי לצורך הוצאת הוראה לטיפול מרפאתי כפוי בהתאם למצבו הרפואי של המטופל בעת השחרור. 
 
לקבלת ייעוץ ועזרה נפשית ניתן לפנות:

 • למרפאה אליה נשלח למעקב עם שחרורו.
 • לרופא המשפחה או לאחות בקופת חולים בה מבוטחים. 
 • לשירותי הרווחה, בד"כ עובד סוציאלי של הרשות המקומית.
 • במקרים דחופים, בפנייה ישירה למרפאה לבריאות הנפש, או לחדר מיון של בי"ח כללי, או לחדר המיון במרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל.
 • במקרה והבעיה הנפשית מהווה סכנה או מטרד ממשי, ניתן לפנות להתייעצות עם לשכת הפסיכיאטר המחוזי בטל. 04-8632934 

הצוות המטפל במחלקה בה אושפזת
ישמח לסייע במענה לשאלות נוספות שלך.

עבור לתוכן העמוד