השירות הסוציאלי

הגדל
מנהלת השירות:
דר' שבת שפרה 04-8559237
כתובת מייל: [email protected]
 
יעדי השירות:
 • שיפור התפקוד הפסיכו - סוציאלי של המטופל.
 • קידום רווחת המטופל ומשפחתו.
 
מאפייני הצוות
צוות השירות הסוציאלי מונה כ - 20 עובדים סוציאליים אשר משולבים בעבודה בכל המסגרות הטיפוליות של המרכז (אשפוז ומרפאות למבוגרים ולנוער).
העובדים הסוציאליים במרכז בעלי הכשרה מקצועית בתחומים רבים ומגוונים: עבודה סוציאלית קלינית, שיקומית, טיפול במצבי משבר, חרום וטראומה, פסיכותרפיה, עבודה קבוצתית, טיפול במשפחות וביבליותרפיה, בעלי הכרות עם הספרות המחקרית, ודוברי השפות העיקריות.
העובד הסוציאלי מבסס עבודתו על הקוד האתי של איגוד העובדים הסוציאליים, חוקים ותקנות, הנחיות ונוהלי משרד הבריאות ועל פי הוראות הנהלת המרכז.
מתן מענה לצרכני השירות.
 
צרכני השירות הם: נפגעי נפש , משפחותיהם וקהילה.
 1. מענה לנפגעי נפש:
 • שיפור תפקוד פסיכו- סוציאלי תוך אישי והבין אישי תוך הקלה בתסמינים ומצוקה אישית.
 • השגת רווחה ואיכות חיים.
 • סיוע למטופל להגשים מטרותיו.
 1. מענה למשפחה:
 •  סיוע לבני המשפחה בהתמודדות עם מחלת בן המשפחה, ועם הנטל הכרוך בכך.
 1. מענה לקהילה:
 • פיתוח משאבים קהילתיים.
 • שימוש אפקטיבי של משאבי הקהילה.
 
 1. פעילויות המתבצעות ע"י השירות לנפגעי הנפש:
 • מתן מענה זמין, נגיש וכוללני של השרות הסוציאלי.
 • סיוע לצוות הרב מקצועי המטפל באבחון משתנים פסיכו-סוציאליים בהתפתחות המחלה ובהערכת השפעתם על תהליכי השיקום והשחרור.
 • השגת הענות לתוכנית הטיפול הכוללנית.
 • קישור, תיאום והכוונה בין המטופל ומשפחתו לבין השירותים בקהילה וגורמי טיפול נוספים (ביטוח לאומי, משרד השיכון, משרד הבריאות, משרד הרווחה, ארגונים ועמותות) למען מימוש זכויות וגיוס משאבים.
 • עזרה במיצוי ובקידום זכויות המטופל ומשפחתו וייצוגם בפני האחראים למתן שירותים למטופל.
 • הבטחת רצף הטיפול וההתערבות הסוציאלית.
 • יישום תוכניות מניעה וטיפול בקהילה.
 • הבנייה ויישום תוכניות שיקום לנפגעי הנפש באשפוז ובקהילה בתחומים: מגורים, תעסוקה ושעות פנאי.
 1. לבני המשפחה
 • תמיכה רגשית.
 • הקניית מיומנויות התמודדות.
 • מתן מידע על שירותים הקיימים בקהילה.
 1. לקהילה
 • א. ארגון ובניית סביבה ייחודית למטופלים, על ידי פיתוח שירותים בקהילה.
 • ב. קידום וטיפול בהיבטים פסיכו- סוציאליים מעבר לרמת הפרט.
 • ג. פיתוח מענים ייחודים לאוכלוסיות עם בעיות מורכבות.
 • ד. פעולות למען הפחתת סטיגמה.
 
אמצעי הטיפול העיקריים בהם משתמשים העובדים הסוציאליים:
 1. אבחון פסיכו - סוציאלי -אבחון שנעשה בידי עובד סוציאלי אודות מצבו המשפחתי, הכלכלי והחברתי של החולה, והקשר שלהם למצבו הרפואי. אבחון זה מאפשר לזהות מוקדים בעייתיים ולהעריך את הפוטנציאל השיקומי.
 2. טיפול אישי, קבוצתי ומשפחתי – המערבים, מיומנויות ראיון והתערבויות ראשוניות, התערבות במצבי משבר, טיפול תמיכתי, בגישות מגוונות: דינאמיות, קוגניטיביות והתנהגותיות.
 
עבודה מחקרית
כחלק מלימודי תואר שני בעבודה סוציאלית עורכים העובדים הסוציאליים מחקרים העוסקים בחיבור שבין עבודה סוציאלית ונפגעי נפש.
דוגמאות למחקרים שהתבצעו:
 • הקשר בין מצוקה רגשית , תסמינים בתר-חבלתיים לבין אסטרטגיות התמודדות ותמיכה חברתית : השוואה בין מאושפזים לראשונה לבין מאושפזים בשנית בבית חולים פסיכיאטרי.
 • הקשר בין תפיסת מחלת הסכיזופרניה של בן / בת לבין רגשות מובעים , התמודדות ושביעות רצון מהחיים בקרב אמהות.
 •  עובדת סוציאלית בעלת תואר שלישי בעבודה סוציאלית חברה בקבוצת מחקר הקשורה לאוניברסיטה.
 
הדרכת סטודנטים
השירות הסוציאלי במרכז הרפואי לבריאות הנפש "מעלה הכרמל", מייחס חשיבות רבה להכשרת דור העתיד של העובדים הסוציאליים, בעזרת הנחלת הידע הקיים המקצועי האצור בקרב עובדיו.
ההכשרה במקום, מאפשרת לסטודנט הזדמנויות להיפגש עם מגוון של התנסויות, מאתגרות מקצועית, המנחילות כלים חשובים ביותר עבור מי שיעסוק בעתיד, בתחום בריאות הנפש בפרט, ובכל תחום אחר בעבודה סוציאלית, בכלל. כגון עם:
 • מצבים נפשיים שונים, המשפיעים על התנהגות ותפקוד המתמודד.
 • משפחות במשבר ובהתמודדות.
 • עבודת צוות רב- מקצועי.
 • היות השירות הסוציאלי שירות משני, אך משמעותי ביותר, בתוך מסגרת רפואית.
 • תפקיד המתווך בין המתמודד לבין גורמים בתוך בית החולים.
 • תפקיד המתווך בין המתמודד לבין גורמים בקהילה כגון: משפחה ושירותים שונים.
 • שינויים מערכתיים ברמה הארצית והמקומית (רפורמה, אקרדיטציה, מדדי איכות) בעלי השפעה משמעותית על איכות ובטיחות המתמודד.
 • התוויית מדיניות.
 
לשירות הסוציאלי של המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, קשר הדוק ורב שנים עם אוניברסיטת חיפה, אליה הצטרפו מוסדות נוספים להשכלה גבוהה. ביניהם: מכללת תל-חי, מכללת אשקלון ומכון "מגיד", בתחומי לימוד שונים: עבודה סוציאלית, ריפוי בתנועה, באומנות, טיפול בבעלי חיים. מידי שנה, העובדים הסוציאליים בעלי ההכשרה להדרכה, מדריכים כ-5 סטודנטים, ממגוון תחומי לימוד וממגוון מוסדות להשכלה גבוהה, בדרך כלל תלמידי שנה השלישית של התואר הראשון בעבודה סוציאלית, ותלמידי ההשלמות מאוניברסיטת חיפה.
 
מטרת ההדרכה המתקיימת במרכזנו, היא:
 • להקנות לסטודנט היכרות ומפגש עם תפקידיו השונים של העו"ס ב: טיפול במתמודדים עם נכות פסיכיאטרית, משפחות, מערכת בריאות הנפש, שירותים בקהילה. 
 • להכשירו לעבודה עצמאית עתידית במגוון שירותים, כשהוא נעזר בידע ובמיומנויות שרכש במרכזנו.
 • לחשוף את הסטודנט לתפקידו הייחודי של העובד הסוציאלי במרכז: כחלק מצוות רב מקצועי המטפל במטופל ובבני משפחתו וכמעצב תכנית טיפולית ומדיניות.
 • לאפשר לסטודנט התנסות במגוון טיפולים, חוויות והתנסויות, עם המטופל וגורמי תמיכה משמעותיים למטופל. כגון: בני משפחה, גורמים בקהילה, בשלבים שונים שבהם נמצא המטופל.
 • לאפשר לסטודנט לימוד תוך ראייה ביקורתית.
לפני תחילת שנת הלימודים נערכת היכרות אישית של הסטודנטים עם המדריכים האישיים שלהם.
הסטודנטים משתלבים באופן הדרגתי במרכז.
כל סטודנט מקבל לטיפול מטופלים בעלי מאפיינים שונים, בכדי לאפשר מגוון התנסויות.
כל סטודנט עושה פרויקט קבוצתי/קהילתי במרכז.
הסטודנט מוערך תוך ליווי ותמיכה של המדריך ושל העו"ס במחלקה שבה שובץ, המהווים דוגמא לסטודנט, ומוודאים ששיטות הטיפול של הסטודנט מתאימות לסטנדרטים, אמות המידה והדרישות האתיות במקצוע, ומתוך שאיפה שהסטודנט ישתלב בצוות ויהיה חלק ממנו.
עבור לתוכן העמוד