חזון המרכז

הגדל
המרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל הינו 
מרכז לטיפול באנשים הסובלים מהפרעות ומצוקות נפשיות הרואה את המטופל במרכז עשייתו המקצועית. 
הצוות מוביל את הטיפול הרפואי/נפשי של המטופלים בכל טווח הגילים מתוך מטרה לאזן ולשפר את מצבם הנפשי בעתות מצוקה ולהחזירם למסגרת החיים בקהילה. עבודתנו הטיפולית נעשית תוך שמירה על כבוד האדם וחירותו, מימוש זכויותיו בהקפדה על כללי החוק והאתיקה הרפואית, כיבוד דתו, תרבותו ומנהגיו.

מטרתנו להעניק טיפול רפואי איכותי, בסביבה המעניקה חווית שירות מקצועית ואנושית.

משימות
  1. שיפור בתוצאות הקליניות בהתאם למדדי איכות שקבע משרד הבריאות ותוכניות השיפור הממוקדות של בית החולים.
  2. קידום חווית המטופל ומשפחתו בסביבה תומכת, איכותית, ובטוחה תוך מתן מענה מיטבי.
  3. "אפס סובלנות" להתנהגות שאיננה אתית ושאיננה בטוחה.
  4. קידום תרבות האיכות והבטיחות ופיתוח צוות המרכז הרפואי כארגון לומד.
  5. בניית סביבה בטוחה מקדמת ומפרה לצוות תוך הקפדה על סטנדרטים מקובלים ודרישות התקן הארצי.
  6. קידום יזמות ופעולות שיובילו לשיפור וייעול תהליכי העבודה וסביבת העבודה, תוך שימת דגש לתהליכי למידה והתמקצעות, ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות.
  7. שימור ושיפור ההון האנושי תוך עידוד הצוות להשתתף בהדרכות ובהשתלמויות במרכז האקדמי ומחוצה לו.
  8. מרכז אקדמי להשתלמות של רופאים, אחיות, מקצועות בריאות וטיפול מהארץ ומחו"ל.
עבור לתוכן העמוד