הדרכת סטודנטים ע"י השירות הסוציאלי

הגדל
השירות הסוציאלי במרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, מייחס חשיבות רבה להכשרת דור העתיד של העובדים הסוציאליים, בעזרת הנחלת הידע הקיים המקצועי האצור בקרב עובדיו.
 
לשירות הסוציאלי של המרכז הרפואי, קשר הדוק ורב שנים עם אוניברסיטת חיפה, אליה הצטרפו מוסדות נוספים להשכלה גבוהה. ביניהם: מכללת תל-חי, מכללת אשקלון ומכון "מגיד", בתחומי לימוד שונים: עבודה סוציאלית, ריפוי בתנועה, באומנות, טיפול בבעלי חיים. מידי שנה, העובדים הסוציאליים בעלי ההכשרה להדרכה, מדריכים כ-5 סטודנטים, ממגוון תחומי לימוד וממגוון מוסדות להשכלה גבוהה, בדרך כלל תלמידי השנה השלישית של התואר הראשון בעבודה סוציאלית, ותלמידי ההשלמות מאוניברסיטת חיפה.
 
ההכשרה בביה"ח, מאפשרת לסטודנט הזדמנויות להיפגש עם מגוון של התנסויות, מאתגרות מקצועית, המנחילות כלים חשובים ביותר עבור מי שיעסוק בעתיד, בתחום בריאות הנפש בפרט, ובכל תחום אחר בעבודה סוציאלית, בכלל. כגון עם:
 • מצבים נפשיים שונים, המשפיעים על התנהגות ותפקוד המתמודד.
 • משפחות במשבר ובהתמודדות.
 • עבודת צוות רב- מקצועי.
 • היות השירות הסוציאלי שירות משני, אך משמעותי ביותר, בתוך מסגרת רפואית.
 • תפקיד המתווך בין המתמודד לבין גורמים בתוך בית החולים.
 • תפקיד המתווך בין המתמודד לבין גורמים בקהילה כגון: משפחה ושירותים שונים.
 • שינויים מערכתיים ברמה הארצית והמקומית (רפורמה, אקרדיטציה, מדדי איכות) בעלי השפעה משמעותית על איכות ובטיחות המתמודד.
 • התוויית מדיניות. 
מטרת ההדרכה המתקיימת במרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, היא:
 • להקנות לסטודנט היכרות ומפגש עם תפקידיו השונים של העובד הסוציאלי ב: טיפול במתמודדים עם נכות פסיכיאטרית, משפחות, מערכת בריאות הנפש, שירותים בקהילה. 
 • להכשירו לעבודה עצמאית עתידית במגוון שירותים, כשהוא נעזר בידע ובמיומנויות שרכש במרכזנו.
 • לחשוף את הסטודנט לתפקידו הייחודי של העובד הסוציאלי במרכז: כחלק מצוות רב מקצועי המטפל במטופל ובבני משפחתו וכמעצב תכנית טיפולית ומדיניות.
 • לאפשר לסטודנט התנסות במגוון טיפולים, חוויות והתנסויות, עם המטופל וגורמי תמיכה משמעותיים למטופל. כגון: בני משפחה, גורמים בקהילה, בשלבים שונים שבהם נמצא המטופל.
 • לאפשר לסטודנט לימוד תוך ראייה ביקורתית.
לפני תחילת שנת הלימודים נערכת היכרות אישית של הסטודנטים עם המדריכים האישיים שלהם. הסטודנטים משתלבים באופן הדרגתי במרכז.
 • כל סטודנט מקבל לטיפול מטופלים בעלי מאפיינים שונים, בכדי לאפשר מגוון התנסויות.
 • כל סטודנט עושה פרויקט קבוצתי/קהילתי במרכז.
 • הסטודנט מוערך תוך ליווי ותמיכה של המדריך ושל העו"ס במחלקה שבה שובץ, המהווים דוגמא לסטודנט, ומוודאים ששיטות הטיפול של הסטודנט מתאימות לסטנדרטים, אמות המידה והדרישות האתיות במקצוע, ומתוך שאיפה שהסטודנט ישתלב בצוות ויהיה חלק ממנו.
עבור לתוכן העמוד