הדרכות סטודנטים לפסיכולוגיה

הגדל
סטודנטים לתואר ראשון לפסיכולוגיה  (התנדבות במחלקת הנוער)
 
פרויקט המתנדבים במחלקת הנוער הוקם מתוך צורך למלא את החלל אשר נוצר לאחר שמסתיימות שעות הפעילות של המסגרת החינוכית במחלקה.
מחלקת הנוער הינה מחלקה הטרוגנית המאכלסת מאושפזים בגילאי העשרה, אשר מלבד מחלתם, עסוקים בתכנים האופייניים לגיל ההתבגרות ולרוב כמהים לקשר.
המתנדבים מגיעים אל המחלקה אחת לשבוע, למשך שלוש שעות, לפגוש ולהיות יחד עם המטופלים, בין אם באמצעות משחקים, הפעלות, טיולים, שיחות.
העדר הפורמאליות בתפקידם וגילם הצעיר, מאפשרים לסטודנטים יצירת קשר בלתי אמצעי וייחודי, בו הם משמשים למתבגרים כמעין אחים בוגרים.
המתנדבים מקבלים הדרכה אחת לשבועיים, למשך שעה וחצי, על ידי פסיכולוגיות המחלקה, במהלכה הם מביאים התלבטויות, תחושות והבנות, תוך התבוננות ולמידה.
 
סטודנטים לתואר ראשון לפסיכולוגיה (מתכונת "התנסות בשדה")
 
כל שנה מתקבלת קבוצה של כ 10-15 סטודנטים, למשך שנת לימודים אקדמית, מאוניברסיטת חיפה. כל סטודנט מקבל מטופל אחד של בית החולים, ומלווה אותו לאורך השנה. המטופלים מגיעים מאשפוז יום לנוער, מרפאת ילדים, מרפאת מבוגרים וכן גם ממחלקות האשפוז. המטרה היא יצירת קשר חברתי, תוך עשייה משותפת, במהלכה נוצר קשר משמעותי בין הסטודנט והמטופל.
הפסיכולוגים של בית החולים, מלווים את עבודתם של הסטודנטים בהדרכה צמודה, בקבוצות קטנות. הסטודנטים והמטופלים מפיקים רבות מהקשר שנוצר במסגרת זו. עבור הסטודנט זו הזדמנות ייחודית לפגוש לראשונה, ולהתנסות בקשר עם התייחסות טיפולית. עבור המטופל זו כתובת צעירה וייחודית לפיתוח מיומנויות חברתיות.
התנסות זו חשובה ביותר להתפתחותם המקצועית של הסטודנטים, כפסיכולוגים לעתיד.
 
סטודנטים לתואר שני (במסגרת "הפרקטיקום")
 
"הפרקטיקום" - מסגרת המהווה התנסות בשטח עבור סטודנטים מן המגמות הקליניות השונות. הסטודנט משובץ לאחת ממרפאות או מחלקות בית החולים. כל סטודנט מלווה על ידי פסיכולוג המחלקה בה הוא שובץ, ועל-ידי פסיכולוג המדריך אותו באופן אישי. הסטודנט מחויב במהלך שנת הפרקטיקום, להתנסות בהעברה וניתוח של מספר מבחנים פסיכו-דיאגנוסטיים, עם הדרכה צמודה. כמו כן עליו לטפל בשניים עד שלושה מטופלים לאורך השנה. הסטודנט משולב באופן אינטגרלי ביחידתו, ומשתתף בישיבות המחלקה, ובעבודה השוטפת. עבודתם של הסטודנטים, היא תרומה משמעותית ליחידה בה הם עובדים, והסטודנט עצמו רוכש התנסות קלינית חשובה ביותר להכשרתו המקצועית בעתיד.
עבור לתוכן העמוד