הדרכת סטודנטים בריפוי בעיסוק

הגדל
לימודי תואר ראשון בריפוי בעיסוק הנלמדים באוניברסיטת חיפה, אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה העברית בירושלים והקריה האקדמית אונו, כוללים ארבע התנסויות קליניות על פי הסטנדרטים של ארגון המרפאים בעיסוק העולמי (WFOT). משך כל התנסות מתארך לפי שנת הלימודים, כאשר ההכשרה האחרונה היא הארוכה והמעמיקה ביותר.  בשנה הראשונה ההכשרה מורכבת מימי תצפית בודדים, בשנה השנייה ההכשרה הינה בת 8 שבועות, בשנה השלישית ההכשרה בת 9 שבועות ובשנה הרביעית בת 13 שבועות.  הסטודנטים בהכשרות המעשיות מחויבים לנוכחות של 30 שעות שבועיות במוסד. מטרת תקופות ההכשרה השונות לאפשר חשיפה והיכרות עם מגוון רחב של מוסדות, אוכלוסיות, אנשים ושיטות טיפול. במרכז הרפואי לבריאות הנפש מעלה הכרמל, יש צוות מרפאות בעיסוק שעברו הכשרה בהדרכה, והן מקבלות סטודנטים מאוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה העברית, ואוניברסיטת תל אביב.

במהלך תקופות ההכשרה הסטודנטים משתלבים בכל הפעילויות המקצועיות בהן משתתפים אנשי הצוות כגון: ישיבות צוות, ימי עיון, גישה לספריה מקצועית ולתיקי חולים, תוך תיאום ופיקוח של המדריך/ה במקום ההכשרה המעשית. הסטודנטים מחויבים לנהוג על פי הקוד האתי של המרפאים בעיסוק ולפי כללי האתיקה המקצועית והנהלים הנהוגים במקום.

הסטודנטים מקבלים הדרכה פרטנית והערכה תקופתית כחלק מתהליך פורמלי המקשר בין תהליך ההדרכה ובין האוניברסיטה. במסגרת חובות הסטודנטים עליהם להגיש עבודה כתובה בכל אחת מתקופות ההכשרה המעשית. בתקופת ההכשרה המעשית האחרונה מתבצע בנוסף לעבודה זו, פרויקט המהווה חלק מדרישות הלימודים בשלב זה. הפרויקט נעשה בתיאום עם המדריך/ה על פי צרכי המקום ובחשיבה על המטופלים, ונשאר כתרומה למסגרת הטיפולית בריפוי בעיסוק. הסטודנטים בשנה רביעית מצופים לאינטגרציה ברמה גבוהה יותר של הידע התיאורטי עם העשייה הטיפולית. אורכה של ההכשרה מאפשר הרחבה והעמקה של ההתנסות הקלינית.

לסיכום, הסטודנטים מהווים תרומה חשובה ומשמעותית לעבודה היומיומית עם המטופלים. התנסות זו מהווה עבורם חוויה לימודית ותורמת לעיצובם כאנשי מקצוע לעתיד.
עבור לתוכן העמוד