ביקורי משפחות החל מיום 19.10.20

בהתאם להחלטת הממשלה והחלטה על הקלות בסגר עקב מגפת הקורונה, נאפשר ביקורי משפחות החל מה- 19.10.20

בהתאם לכללי הקו הסגול:

 

כל מבקר בטרם כניסתו לשטח המרכז הרפואי נדרש להירשם בעמדת הרישום המוצבת בכניסה למרכז (ליד עמדת המאבטח).

 

הנכם מתבקשים  לעטות מסכה (על הפה והאף) ולשמור על מרחק של לפחות 2 מטר אחד מהשני במשך כל זמן הביקור .

 

אגף סגור

• הביקורים יתואמו ע"י עו"ס המחלקה בלבד וירשמו בטבלת הביקורים.

• לכל מטופל מבקר אחד בכל ביקור.

 •משך הביקור עד 30 דקות

 

אגף פתוח 

• לכל מטופל מבקר אחד בכל ביקור.

• משך הביקור עד 30 דקות

• הביקור יערך בשטחים הפתוחים של המרכז.

 

 

•• מבקרים מישובים המוגדרים אדומים לא יורשו להיכנס לביקור בשטח המרכז.

 

הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ולפי שקול דעתה הנחיות אלו.

עבור לתוכן העמוד