הנחיות לביקורי משפחות החל מתאריך 09.08.2020

הנהלת המרכז הרפואי תאפשר כניסת מבקרים לפי הנחיות הבאות :

אגף סגור

• הביקורים יתואמו ע"י עו"ס המחלקה בלבד וירשמו בטבלת הביקורים.
• יש לתאם ביקור אחד בשבוע.
• לכל מטופל מבקר אחד בכל ביקור.
• המאבטח יאשר בטבלת הביקורים  את הגעת המבקר בעת כניסתו למרכז.
• במקרים חריגים ,באפשרות מנהל המחלקה  לאשר יותר מביקור אחד בשבוע.

אגף פתוח

• ניתן לאשר יותר מביקור אחד בשבוע ואין צורך בתאום.
• על המבקרים להירשם בעמדת הרישום (בלובי)  ולשמור על הנחיות הביקור (שמירת מרחק ועטיית  מסכה במשך כל המפגש) 
• לכל מטופל מבקר אחד בכל ביקור.

 

 

הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ולפי שקול דעתה הנחיות אלו.

 


הנהלת המרכז שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת ולפי שקול דעתה הנחיות אלו.

עבור לתוכן העמוד